Ceník

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE není plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Finanční zdroje získáváme proto také z dotací obcí, od sponzorů a dobrodinců, bez jejichž pomoci bychom nemohli provozovat naše služby.

Proto je cena poskytované domácí hospicové péče stanovena na 200,- Kč na den. Minimální platba za hospicovou péči je 1000,- Kč. 

V případě obtížné finanční situace lze poplatek po domluvě snížit. Nechceme, aby finanční situace zabránila v poskytnutí komplexní paliativní péče v závěru života nemocného, který si přeje být v domácím prostředí.

Pomůžeme vám zařídit příspěvek na péči i dlouhodobé ošetřovné.

Vyúčtování a úhrada probíhá po ukončení poskytované hospicové péče nebo po uplynutí kalendářního měsíce.

 

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 

Cena za tuto službu je 155,- Kč/hod dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů terénní odlehčovací služby. Čas na zajištění úkonů je počítán v minutách.

 

Služba je hrazena na základě předloženého vyúčtování, vždy po uplynutí kalendářního měsíce dle dohody (hotově, na účet). Tato služba může být hrazena z příspěvku na péči (sociální dávka vyplácená Úřadem práce). Pokud nepobíráte příspěvek, pomůžeme vám ho zařídit.