TOP
daruj.se
eutanazie.cz

Ceník

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE je hrazena vícezdrojově. Vedle plateb od nasmlouvaných zdravotních pojišťoven, hradí klient za poskytovanou domácí hospicovou péči 100,- Kč na den. Minimální platba za hospicovou péči je 1000,- Kč. 

Dále pak získáváme finanční zdroje z dotací obcí, od sponzorů a dobrodinců, bez jejichž pomoci bychom nemohli provozovat naše služby.

V případě obtížné finanční situace lze poplatek po domluvě snížit. Nechceme, aby finanční situace zabránila v poskytnutí komplexní paliativní péče v závěru života nemocného, který si přeje být v domácím prostředí.

Hospicovou péči lze hradit z příspěvku na péči, který Vám pomůžeme zařídit (pokud jej nemáte přiznán).

 

Úhrada zahrnuje:

  • zdravotní péči dostupnou 24h denně (návštěvy našeho týmu, telefonická pomoc)
  • návštěvy zdravotních sester, lékaře, ošetřovatelek
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek (koncentrátor kyslíku, lineární dávkovač, automatické polohovací lůžko či antidekubitní matrace aj.)
  • běžný zdravotnický materiál (obvazy, některé léky aj.)
  • cestovné k Vám domů

 

Vyúčtování a úhrada probíhá po ukončení poskytované hospicové péče nebo po uplynutí kalendářního měsíce.

 

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 

Cena za tyto služby je 130,- Kč/hod. dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů terénní odlehčovací služby.

Péče je placena na základě předloženého vyúčtování, vždy po uplynutí kalendářního měsíce dle dohody (hotově, na účet). Tyto služby mohou být hrazeny z příspěvku na péči (sociální dávka vyplácená Úřadem práce). Pokud nepobíráte příspěvek, pomůžeme vám ho zařídit.