TOP
daruj.se
eutanazie.cz

Podporují nás

Projekt

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Výzva č. 9 MAS Šumavsko - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II.

 

Podpora domácích pečujících při domácím hospici v Prachaticích​

 

               

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím integrovaného projektu CLLD MAS Šumavsko

Registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010585


Projekt

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

 

Domácí hospic pro Strakonicko a Prachaticko

 

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR

Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214