Květen - to je měsíc, kdy bude výstava ve Vacovězveřejněno 2. 5. 2023