Jak nám můžete pomoci

Bez Vaší pomoci se nedokážeme obejít, neboť platby zdravotních pojišťoven pokryjí jen část provozních potřeb. Z celého srdce a s vděčností děkujeme všem, kteří nám pomohli a pomáhají. Přijďte se k nám podívat, abyste viděli, kde může Váš dar pomoci. Jakým způsobem nás finančně podpořit? Pomáhat nám můžete nejenom penězi...


Finanční pomoc... Finanční dary je možné věnovat několika způsoby:


1) V hotovosti - v pracovní dny osobně na naší adrese

 

2) Zasláním peněžní částky složenkou - rádi Vám ji zašleme, v případě osobní návštěvy u nás si ji můžete vyzvednout.

 

3) Převodem peněžní částky z bankovního účtu zadáním jednorázového, či trvalého příkazu na náš:

běžný bankovní účet č. 171 157 619 / 0600, var. symbol: 404

sbírkový účet č: 206 347 368 / 0600, var. symbol: 404

 

4) QR-kód pro platbu

 

5) Pravidelnou srážkou z platu - peněžní převod za Vás provede zaměstnavatel, když mu předáte vyplněné

Prohlášení mzdové účtárně
Já.....................................................žádám o trvalý převod částky......................Kč měsíčně ze mzdy ve prospěch bankovního účtu Domácího hospice sv. Jakuba v Prachaticích (zřizovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s.), č. účtu 171 157 619 / 0600, variabilní symbol 404.


6) Sponzorstvím - dlouhodobějším financováním nebo poskytnutím většího daru, případnou spoluprací (např. v oblasti propagace aj.)

 

Potvrzení o daru, darovací smlouva


Rádi Vám vystavíme potvrzení o zaslaném finančním daru. Dárcům, které jsme schopní identifikovat (tzn., že ve zprávě pro příjemce je jméno a adresa), jej zasíláme po skončení daného kalendářního roku. O potvrzení si můžete též požádat na tel. čísle 388 311 726 nebo emailem: projekty@hospicpt.cz, s uvedením Vašeho jména, adresy, způsobu zaslání a výše Vašeho příspěvku.

Potvrzení slouží jako doklad pro odpočet ze základu daně fyzických i právnických osob.

Popř. lze nejdříve sepsat darovací smlouvu, která rovněž slouží jako doklad pro odpočet ze základu daně. Darovací smlouva HSJNN.pdf (zde ke ztažení)

 

 

Pomáhat nám můžete nejenom penězi...


1) věcným darem, popř. zapůjčením zboží, služeb a vybavením pro provoz hospice je potřeba řada pomůcek a často je možné je poskytnout snáze, než finanční podporu. Např. kopírka, tiskárna, toner, kancelářské potřeby, občerstvení, květiny, oprava či zapůjčení automobilu...

I zdánlivě vzdálený předmět činnosti, služba či věc nám možná mohou pomoci. Rádi Vás vždy předem informujeme o našich potřebách. Hmotné a nehmotné dary si také můžete odečíst ze základu daně stejně jako dary finanční.


2) propagací a reklamou

Pro zajištění provozu hospice pořádáme benefiční akce pro veřejnost - výstavy, koncerty, setkání; vydáváme informační tiskoviny pro laiky i odborníky ve zdravotnictví. Při těchto akcích spolupracujeme s našimi sponzory a nabízíme možnost se zde prezentovat. Spojte se s námi o další informace.


3) doporučením

Pokud nemůžete pomoci přímo Vy, možná víte koho můžete o domácím hospici informovat - ty, jimž bychom mohli pomoci, ale také ty, kteří by mohli podpořit nás.


4) šířením dobrého jména


5) i jinak

Dobrovolnou pomocí (organizování různých aktivit pro pacienty, pořádání kulturních vystoupení, pomoc při organizaci akcí pořádaných hospicem, péče o hmotné zázemí, nabídnutím vlastních zkušeností, zprostředkováním užitečných kontaktů, propagací hospicové myšlenky, modlitbou…)

 

Děkujeme za Váš zájem. S Vaší nabídkou se obraťte, prosíme, na tel. číslo 732 182 466


Pomoci můžete mnoha způsoby a za každou takovou pomoc budete odměněni. Kdo dává, dostává... Navíc tím vykročíte nikoli pouze na cestu k bližním, ale i k sobě. Možná se na této cestě pozastavíte nad radostmi i strastmi svého života, nad svojí životní cestou, zahlédnete její smysl. A konec konců přispějete-li ke zlepšení péče o umírající, zvyšujete i svoji vlastní naději na to, že nebudete ze světa odcházet v osamění a trápení.