TOP
daruj.se
eutanazie.cz

Terénní odlehčovací služby

Posláním terénní odlehčovací služby je POMÁHAT RODINĚ S PÉČÍ (hygienou, podáváním stravy aj.) nebo ZASTOUPIT PO URČITOU DOBU PEČUJÍCÍ OSOBU

(např. 4h denně) v případě, kdy pečující potřebují odpočinek, zařídit si osobní věci či pracují a je třeba zajistit neustálou péči o těžce nemocného v domácím prostředí. Jedná se tak o sociální službu dle §44 Zákona č. 108/2006 Sb.

 

Péče je poskytovaná v domácím prostředí klientů v Prachaticích a v okolí s dojezdovou vzdáleností do cca 25 km. Po domluvě lze přijmout do péče osoby i ze zdálenějších míst. Péče je dostupná od 8.00 - 16.00h. Dále pak o víkendu i ve svátky dle individuálních potřeb a domluvy. Péči vykonávají ošetřovatelky.

 

Jaké služby poskytujeme:

  • péče o osobní hygienu (celkové mytí na lůžku, ve sprše, péče o inkontinentní, použití WC,...)
  • stravování (podávání stravy, příp. pomoc s přípravou stravy)
  • oblékání, přesuny, polohování
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky,...)
  • aktivizační činnosti (motorická cvičení, tvořivé činnosti,...)
  • dle dohody i jiné činnosti

 

Cena za terénní odlehčovací služby je 130,- Kč/hod. dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů terénní odlehčovací služby.

Péče je placena na základě předloženého vyúčtování, vždy po uplynutí kalendářního měsíce dle dohody (hotově, na účet). Tyto služby mohou být hrazeny z příspěvku na péči (státní sociální dávka). Pokud nepobíráte příspěvek, pomůžeme vám ho zařídit.

 

Rozsah služeb, čas a další podmínky poskytování terénních odlehčovacích služeb si můžete dohodnout u sociální pracovnice, a to telefonicky (732 182 466),

e-mailem (info@hospicjakub.cz), nebo osobně dle úředních hodin.

Na základě oboustranné dohody a návštěvy v domácím prostředí společně podepíšeme před zahájením péče smlouvu o poskytování péče.

 

Žádost o poskytování terénní odlehčovací služby + Čestné prohlášení - Covid-19 (ke stažení - word, pdf):

Žádost o přijetí - TOS.docx 

Žádost o přijetí - TOS.pdf

Čestné prohlášení - covid-19.pdf

 

Vedle základních činnosti Vám můžeme nabídnout tyto fakultativní činnosti:

půjčovna kompenzačních pomůcek  (podmínky a ceník těchto služeb najdete po rozkliknutí odkazu)

- doprava klienta k vyřízení jeho záležitostí (kdy účtujeme cestu z našeho pracoviště a zpět - 6Kč/1km)